Musikaze.com

» Sellos Discográficos » Old Kids Brigade (distri/segell) » El Sello

Regístrate aquí

  • Localización: ESPAÑA
  • Fecha de Formación: Julio 2012
PRESENTACIÓN

 

 

 

 

 

 

OLD KIDS BRIGADE som un col•lectiu de gent interessada en moure bandes
de musica, distribuir discs, editar/co-editar i eliminar l’idea que Mallorca és
l’illa de la calma.
Com el seu nom indica, no som gaire jovenets però l’edat no és cap impediment, l’edat és al cervell.
La nostra intenció és col•laborar amb la gent que des fa anys es mou
per l’illa, a més d’organitzar els nostres concerts i donar una nota de color i alegria al moviment punk i hardcore illenc.
Part dels nostres pilars són l’honestedat, la humilitat i el respecte.
No creiem en les ràdio fórmules ni en els circuits comercials ni en les
elits de cap tipus; entenem el punk i el hardcore com a un fet que va
més enllà d’un estil musical i una estètica determinada.
També la
solidaritat, l’amistat i la cooperació són altres dels pilars bàsics del
nostre pensament i manera de fer, i per aquestes raons, hem decidit
iniciar aquest projecte i engrescar a més gent per a aconseguir la
Mallorca que volem.


OLD KIDS BRIGADE somos un colectivo de
gente interesado en mover bandas de música, distribuir discos, editar/co-editar y eliminar la idea equivocada que Mallorca es la isla de la calma.
Como su nombre indica, no somos muy jovencitos pero la edad no es ningún impedimento, la edad está en el cerebro.
Nuestra intención es colaborar con la gente que desde hace años se
mueve por la isla, además de organizar nuestros conciertos y dar una
nota de color y alegría al movimiento punk y hardcore isleño.
Parte
de nuestros pilares son la honestidad, la humildad y el respeto. No
creemos en las radio fórmulas ni en los circuitos comerciales ni en las
élites de ningún tipo; entendemos el punk y hardcore como un hecho que
más allá de un estilo musical y una estética determinada.
También la
solidaridad, la amistad y la cooperación son otros de los pilares
básicos de nuestro pensamiento y manera de hacer, y por estas razones,
hemos decidido iniciar este proyecto y animar a más gente para conseguir
la Mallorca que queremos.


OLD KIDS BRIGADE we are a collective interested to move bands, records, editions/co-editions and erase a wrong idea to Mallorca is calm’s island. We’re not too young by our distri’s name